Mã ưu đãi Hot  

0 Sản phẩm

BlueKy.com Odoo Version 11.0

Information about the BlueKy.com instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Odoo Affiliate Management
Affiliate extension for odoo E-commerce store
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Dự án
Dự án, Tác vụ
WinERP - CRM Integration
CRM Integration - CloudPhone - SMS - Tawk.to
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Sản xuất
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
POS bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Chấm công
Review and approve employees time reports
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý kỳ nghỉ
Leave allocations and leave requests
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Product Bundle
Product Bundle with offer Products
Productivity
Sticky notes, Collaborative, Memos
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
WinERP - HTTP Routing
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - HTTP Routing Fix
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quản lý vào ra
Manage employee attendances
Quy trình tuyển dụng
Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews
Expense Tracker
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Cancel Purchase Order In Odoo
Allow to Cancel such Purchase Orders whose incoming shipment is processed / invoice is generated.
Cancel Stock Picking
Allow to cancel Processed Picking.
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Coupon Code in Odoo eCommerce
Empower your Website Sales Strategies, and Excite your customer by offering Coupons and Promotional offers using Odoo Promotions
WinERP Mailbox
Simple Odoo mailbox
Odoo export list view
Odoo 11 module to export current list view
Product Feature Highlighter
Product Feature Highlighter power of your product features to highlight quickly
Manage Sale Promotions in Odoo
Delight your customers and boost your sales by offering attractive coupons and promotional offers using Odoo Promotions
Theme Clarico
Fully Responsive Odoo Theme suitable to both Services & eCommerce Businesses
WinERP Accounting Report
WinERP Accounting Report
WinERP - Activities
Activities View
WinERP Backend Theme
Backend Theme
WinERP Contact Inline
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Cho phép tạo và chỉnh sửa inline
WinERP Custom Report
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Customize report for all models
WinERP - District Data
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - District Data
WinERP Get Video FAQ
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Get video support and FAQ
WinERP Handle Lead
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Addon get information to create Lead list
WinERP HR Payslip View Extend
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Extend HR Payslip
WinERP Multiple Link Tracker
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Update addon Link Tracker
WinERP - Note Conversation
Log Note Conversation
WinERP - Notification
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Sửa lỗi Notification
Winerp Perm Management
Công Ty TNHH Giải Pháp WinERP - Cập nhật phân quyền hệ thống
WinERP - Provinces Data
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Provinces Data
WinERP - Report
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Report
WinERP - Sale auction
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Auction in Sale Order
WinERP - Town/Village Data
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Town/Village Data
WinERP - Tracking Time
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Tracking Time
WinERP - User Setting
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - User Setting
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents
Diễn đàn
Diễn đàn, Câu hỏi thường gặp, Hỏi&Đáp
Sự kiện trực tuyến
Publish Events and Manage Online Registrations on your Website
Live Chat
Live Chat with Visitors/Customers
Quản lý sửa chữa
Repair broken or damaged products
You can compare max 4 products.